Accessibility
Contrast
Saturation
Highlight Links
Cursor
Disable animations
Text Reader
To use the text reader on the site, download the program.
ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
world

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) არის მონობის თანამედროვე ფორმა, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. ეს არის სიდიდით მეორე დანაშაულებრივი ინდუსტრია მსოფლიოში. ის ეფუძნება ექსპლოატაციის მიზნით ადამიანთა გადაბირებას, გადაყვანას, გადაცემას, მუქარის და ძალის გამოყენებით ან იძულების სხვა საშუალებებით (მოტაცება, თაღლითობა), ან სხვისი უმწეო მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, კონტროლის განხორციელებას სხვა ადამიანზე, სქესობრივ ექსპლოატაციას, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას და ორგანოთა ვაჭრობას.

ხსენებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის, მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ეფექტური გამოძიების მიზნით საქართველოში წლების მანძილზე დინამიურად ხორციელდება მთელი რიგი ღონისძიებები. შექმნილია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი www.atipfund.gov.ge რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა თავშესაფრითა და შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამებით. სახელმწიფო ფონდს გააჩნია ცხელი ხაზი (+995 32) 2 100 229.

რჩევები საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთათვის: თუ თქვენ აპირებთ წასვლას საზღვარგარეთ, ნუ ჩაიგდებთ თავს საფრთხეში. დაიცავით უსაფრთხოების ზომები და გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ გახდეთ ტრეფიკინგის მსხვერპლი. ბრმად ნუ ენდობით დაპირებებს უცხოეთში სწავლასთან, მუშაობასთან და დასვენებასთან დაკავშირებით. ნუ ენდობით პირებს, რომელიც გპირდებიან ვიზით უზრუნველყოფას საკონსულოში თქვენი პირადადგამოცხადების გარეშე.

გახსოვდეთ, რომ უცხოეთში არალეგალური გზით გამგზავრება კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა და სერიოზულ რისკთან არის დაკავშირებული. ნუ გადასცემთ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს სხვას. წინასწარ გადაამოწმეთ დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია. მოითხოვეთ თქვენი დამსაქმებლის ან სასწავლებლის საკონტაქტო მონაცემები.

თუ თქვენ გაქვთ საზღვარგარეთ სამუშაო მიზნით გამგზავრება/ ყოფნა, გახსოვდეთ, რომ თქვენი კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვას მხოლოდ შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შეძლებთ. არ დათანხმდეთ შრომით ურთიერთობაში შესვლის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე.

გახსვდეთ: დანიშნულების სახელმწიფოში ჩასვლისთანავე დაუყონებლივ აცნობებთ საქართველოს საელჩოს ან საკონსულო დაწესებულებას თქვენი ადგილსამყოფელის შესახებ და დადექით საკონსულო აღრიცხვაზე. თუ თქვენ ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხართ და საჭიროებთ დახმარებას:

თუ თქვენ ადამიანის ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი გახდით მიმართეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებებს, რომელიც დაიცავს თქვენს უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, სიცოცხლეს, ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში და უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხო დაბრუნებას სამშობლოში. თუ თქვენ იმყოფებით ქვეყანაში, სადაც არ არის საქართველოს საელჩო ან საკონსულო დაწესებულება, თქვენ უნდა მიმართოთ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებს ან ადგილსამყოფელ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს ან დაგვიკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე.

ტრეფიკინგის მსხვერპლად აღიარებული პირი სარგებლობს სახელმწიფოს განსაკუთრებული მფარველობით, სარგებლობს სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის დახმარებით.

თუ თქვენი უფლებები და ინტერესები იქნება შელახული, გთხოვთ, დაუყოვნელივ დაგვიკავშირდეთ:

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი:

 •  (+ 995 32) 294 50 50 - სამუშაო საათებში - 09:30 დან- 18:30 სთ-მდე;
 • (+ 995) 577 98 40 20 - გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში - 24 საათის განმავლობაში;
 • ელ- ფოსტა: consulinfo@mfa.gov.ge

საქართველოს საელჩო ქ. ამანში:

 • ელ-ფოსტა: amman.con@mfa.gov.ge
 • (+962) 6 5926433 - სამუშაო საათებში - 09:00 დან- 18:00 სთ-მდე;
 • (+962) 797299799 - გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში - 24 საათის განმავლობაში.

იორდანიის ჰაშემიტური სამეფოს, ერაყის რესპუბლიკასა და ლიბანის რესპუბლიკის შემთხვევაში შესაძლებელია მიმართოთ შემდეგ უწყებებს.

იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო:

 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტრეფიკინგთან ბრძოლის დეპარტამენტი/ცხელი ხაზი: 00962 65530266
 • შრომის სამინიტრო/ცხელი ხაზი: 080022208
 • პოლიცია: 911
 • ანტი-ტრეფიკინგის ეროვნული კომიტეტი (ვებ-გვერდი:http://www.ahtnc.org.jo/en), რომელსაც ხელმძღვანელობს იორდანიის იუსტიციის მინისტრი და რომლის შემადგენლობაში არის შემდეგი უწყებები:
 • საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტი, ტელეფონის ნომრები: +962776724760/+962797123015/+96264602444/+96265160959.
 • შრომის სამინისტრო: +96280022208/+962777580666/+962796580666/+962785602666;
 • ადამიანის უფლებების ეროვნული ცენტრი: 0096280022320.
 • მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ოფისი იორდანიაში: http://www.jordan.iom.int/; ტელ:+96265625080.

ერაყის რესპუბლიკა:

 • მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM):
 • ქ. ბაღდადი, ტელ: +9647901326407;
 • ქ. ერბილი: ტელ: +964662514239/+9647503863506/+9647512342537
 • ქ. დოჰუქი: ტელეფონის ნომერი +9647503359960/+9647512475711.

ლიბანის რესპუბლიკა:

 • პოლიციის დეპარტამენტი/შიდა უსაფრთხოების სამსახური: ტელ: +9613344535;
 • საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტი, ტელ:+9611386610/+9611425610
 • ცხელი ხაზი: 112 ან 1717;

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ოფისი ლიბანში